Motto: “op onze school mogen kinderen stralen op hun eigen manier”

Ons motto wordt zichtbaar in 10 beloften aan de kinderen:

  1. Een veilige en vertrouwde omgeving, waar je mag zijn wie je bent;
  2. Dat we goed zullen kijken en luisteren naar hoe jij het beste leert;
  3. Goed onderwijs te bieden op je eigen niveau en je uit te dagen om nieuwe dingen te proberen en te leren;
  4. Dat we ons uiterste best doen om te voorkomen dat je gepest wordt en natuurlijk hoort daarbij dat je zelf ook niet pest;
  5. Dat je mede-eigenaar mag zijn van jouw eigen leerproces;
  6. Om je te leren samenwerken op een leuke en leerzame manier;
  7. Je te helpen ontdekken wat je talenten zijn;
  8. Ruimte te bieden om te stralen in datgene waar je al goed in bent;
  9. Dat we de christelijke normen en waarden aan jou meegeven en uitdragen binnen de school en de wijk
  10. Dat we er alles aan doen dat je met plezier zult terugkijken op de tijd bij ons op school, want de herinneringen van morgen maken we vandaag!