Ziek melden

Een ziekmelding dient mondeling vóór aanvang van de lessen plaats te vinden. Ons telefoonnummer: 0182 51 37 46.

De leerlingen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Ziekteverzuim, ongeoorloofd verzuim en verlofaanvragen noteren wij in ons systeem.