Verlof vragen

Alle ouders/verzorgers dienen zich te houden aan de vakanties zoals die staan vermeld op de halfjaarkalenders. Een extra dag vrij is aan leerplichtregels gebonden en dient van te voren schriftelijk te worden aangevraagd bij de directeur.

De leerplichtwet geeft mogelijkheden voor extra verlof bij gewichtige omstandigheden zoals:

  • verhuizing
  • huwelijk van familieleden
  • overlijden van familieleden
  • huwelijks- of ambtsjubilea
  • vervulling van godsdienstige plichten

Het formulier voor aanvragen van verlof voor gewichtige omstandigheden vindt u onderstaand. Het formulier dient tijdig van tevoren bij de directeur te worden ingeleverd.

Vakantieverlof is volgens de leerplichtwet niet toegestaan, tenzij er geen enkele gezinsvakantie mogelijk is gedurende het jaar, door de aard van het beroep van één van de ouders. Als u meent een beroep te kunnen doen op de regeling voor vakantieverlof, kunt u dit tot maximaal 8 weken van te voren aanvragen bij de schoolleiding. Om teleurstellingen en hoge kosten te voorkomen, verzoeken we u dringend om nooit een vakantie te boeken voordat u toestemming heeft!