Uw kind halen en brengen

Om 8.25 uur gaat de schoolbel. Om 8.30 uur beginnen de lessen. Als u vragen of opmerkingen heeft voor de juf of meester van uw kind, wilt u dan om 14.30 uur komen? In de onderbouw ligt ook een schrift waarin u eventuele opmerkingen kunt zetten. Als het echt heel dringend is om de juf of meester te spreken, is er natuurlijk aandacht voor! U kunt dan ook eventueel voor schooltijd bellen.

Kinderen van groep 1/2 en 3 gaan door de zij-ingangen naar binnen. De groepen 4 t/m 8 gaan door de hoofdingang, de trap op naar boven. Ouders wachten buiten op het plein of voor de school tot de leerlingen naar buiten komen. Kinderen van de groepen 1/2 en 3 wachten met de juf, buiten bij de zij-ingang op degene die hen ophaalt. De leerlingen van groep 4 t/m 8 komen alleen naar buiten.

Na aanvang van de lessen zijn de deuren dicht en kunt u bij de hoofdingang aanbellen.

*In verband met de corona maatregelen mogen ouders niet zonder afspraak de school in. Ouders blijven buiten het schoolplein, de kinderen gaan zelfstandig naar binnen. De kleuters spelen onder toezicht van de leerkracht tot 08.30 uur op het plein en gaan daarna met de leerkracht naar binnen.