Uw kind halen en brengen

De bel gaat om 8.25 uur.

Om 8.30 beginnen we met de lessen. Als u vragen of opmerkingen heeft voor de juf of meester van uw kind, wilt u dan om 14.30 uur komen? In de onderbouw ligt ook een schrift waarin u eventuele opmerkingen kunt zetten. Als het echt heel dringend is om de juf of meester te spreken, is er natuurlijk aandacht voor! U kunt dan ook eventueel voor schooltijd bellen.

Kinderen van groep 1/2 en 2/3 gaan door de zij-ingangen naar binnen. De groepen 4 t/m 8 gaan door de hoofdingang, de trap op naar boven. Ouders wachten buiten op het plein of voor de school tot de leerlingen naar buiten komen. Kinderen van de groepen 1 en 2/3 wachten met de juf, buiten bij de zij-ingang op degene die hen ophaalt. De leerlingen van groep 4 t/m 8 komen alleen naar buiten.

Na aanvang van de lessen zijn de deuren dicht en kunt u bij de hoofdingang aanbellen.