Stages

Diverse pabostudenten en onderwijsassistenten lopen stage op onze school. Ons schoolbestuur maakt deel uit van het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) van de Marnix Academie Utrecht en heeft met deze pabo een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opleiden van nieuwe collega's. 

Dit betekent in de praktijk dat studenten een aantal dagen aanwezig zijn, zelfstandig lessen geven en nadrukkelijk worden betrokken bij de inhoud van de lessen, de activiteiten op school en het functioneren binnen het team.

Hierdoor zijn studenten na hun examen beter voorbereid op de praktijk. Bovendien wordt niet alleen de kennis/ervaring van de school, maar ook de nieuwe didactiek en inhoud van de pabo’s beter en sneller gedeeld, zodat wij van elkaar leren. Onze school kan jaarlijks gemiddeld vier studenten een stageplek bieden. 

Gecertificeerde opleidingsschool

De Wilhelminaschool is een gecertificeerde opleidingsschool voor de Marnix Academie in Utrecht. Dit betekent dat wij een proeve van bekwaamheid hebben afgelegd en scholing hebben gevolgd om studenten te kunnen en mogen begeleiden.

Onderwijsassistenten

Studenten van het ID-college uit Gouda die de opleiding voor onderwijsassistent volgen, lopen ook stage op onze school. Zij assisteren bij de lessen in de groepen.