Praktische informatie

 

Schoolgids/Schoolkalender

In de schoolgids staat hoe wij ons onderwijs vormgeven, zowel inhoudelijk als praktisch. Op de kalender staan alle activiteiten en gebeurtenissen die dat schooljaar op de planning staan. De schoolgids en kalender zijn samengevoegd tot één document, overzichtelijk en praktisch!

De schoolgids/kalender wordt aan het begin van elk schooljaar aan alle gezinnen op papier verstrekt. Ook nieuwe ouders en belangstellenden krijgt dit document mee. Op de webversie zijn de foto's i.v.m. deprivacy aangepast.

Klik op onderstaande link om deze versie in te zien:

Schooltijden 

De Wilhelminaschool heeft een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen lunchen op school. Hieronder ziet u de schooltijden voor de kinderen. 

Groep 1 en 2

Maandag-dinsdag- donderdag 8.30 - 14.30 uur
Woensdag8.30 - 12.15 uur
Vrijdag8.30 - 12.15 uur


Groep 3 t/m 8

Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag8.30 - 14.30 uur
Woensdag8.30 - 12.15 uur

 

De schoolbel gaat 5 minuten eerder, namelijk om 8.25 uur. In deze 5 minuten gaan de kinderen naar binnen, zodat de lessen om 8.30 kunnen beginnen. We verwachten de kinderen op z’n vroegst 15 minuten voor de aanvangstijd op school. Vanaf 8.15 uur is er een teamlid dat pleinwacht loopt.

Uw kind halen en brengen

Vanaf 8.25 uur mogen de kinderen de school in. Ouders van kinderen in groep 1 t/m 3 mogen 's ochtends hun kind in de klas brengen. Om 08.30 uur gaat de bel en sluiten we de deur: de lessen gaan beginnen.’s Middags om 14.30 uur worden de leerlingen van groep 1 t/m 3 bij hun ouders gebracht bij het hek onder leiding van de leerkracht. Groep 4 t/m 8 gaat zelfstandig naar buiten.

Schoolvakanties 2021-2022

Herfstvakantie18 oktober t/m 23 oktober 2021
Kerstvakantie27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaartsweekend26 mei t/m 27 mei 2022
2e Pinksterdag6 juni 2022
Zomervakantie11 juli t/m 19 augustus 2022

 

Studiedagen 2021-2022

Maandag 20 september 2021
Woensdag3 november 2021
Vrijdag 4 februari 2022
Donderdag14 april 2022
Woensdag25 mei 2022
Dinsdag21 juni 2022

 

Ziek melden

Een ziekmelding dient mondeling vóór aanvang van de lessen plaats te vinden. Ons telefoonnummer: 0182 51 37 46.

De leerlingen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Ziekteverzuim, ongeoorloofd verzuim en verlofaanvragen noteren wij in ons systeem.

Verlof vragen

Alle ouders/verzorgers dienen zich te houden aan de vakanties zoals die staan vermeld op de halfjaarkalenders. Een extra dag vrij is aan leerplichtregels gebonden en dient van te voren schriftelijk te worden aangevraagd bij de directeur.

De leerplichtwet geeft mogelijkheden voor extra verlof bij gewichtige omstandigheden zoals:

  • verhuizing
  • huwelijk van familieleden
  • overlijden van familieleden
  • huwelijks- of ambtsjubilea
  • vervulling van godsdienstige plichten

Vakantieverlof is volgens de leerplichtwet niet toegestaan, tenzij er geen enkele gezinsvakantie mogelijk is gedurende het jaar, door de aard van het beroep van één van de ouders. Als u meent een beroep te kunnen doen op de regeling voor vakantieverlof, kunt u dit tot maximaal 8 weken van te voren aanvragen bij de schoolleiding. Om teleurstellingen en hoge kosten te voorkomen, verzoeken we u dringend om nooit een vakantie te boeken voordat u toestemming heeft!

Het formulier voor aanvragen van verlof vindt u hiernaast. Het formulier dient tijdig van tevoren bij de directeur te worden ingeleverd.

 

Ongevallenverzekering

Wel of niet verzekeren tegen risico’s is een zaak voor de ouders. Bij excursies en schoolreizen lopen de kinderen extra risico’s. Daarom hebben we voor de kinderen een ongevallenverzekering voor het hele jaar afgesloten.

Welke kosten vallen onder de dekking van de schoolverzekering? In het algemeen: verzekerd zijn medische kosten die niet via een eigen verzekering vergoed worden en die ontstaan zijn op school of op de weg naar en van school .Zaken die onder de WA verzekering vallen, komen voor rekening van de WA verzekering van ouders. Hebt u vragen hierover, neem dan contact op met de directeur, Babette de Vries.

Voor professionals en vrijwilligers

Ons bestuur heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor iedereen die binnen de schoolorganisatie bezig is met de uitvoering van taken.