Ongevallenverzekering

Wel of niet verzekeren tegen risico’s is een zaak voor de ouders. Bij excursies en schoolreizen lopen de kinderen extra risico’s. Daarom hebben we voor de kinderen een ongevallenverzekering voor het hele jaar afgesloten.

Welke kosten vallen onder de dekking van de schoolverzekering? In het algemeen: verzekerd zijn medische kosten die niet via een eigen verzekering vergoed worden en die ontstaan zijn op school of op de weg naar en van school.
Zaken die onder de WA verzekering vallen, komen voor rekening van de WA verzekering van ouders. Hebt u vragen hierover, neem dan contact op met de directeur, Babette de Vries.

Voor professionals en vrijwilligers

Ons bestuur heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor iedereen die binnen de schoolorganisatie bezig is met de uitvoering van taken.