Visie

De kernwaarden van onze school zijn: betrokkenheid, verbondenheid, ontwikkeling en duurzaamheid. Deze kernwaarden komen terug in onze visie. 

Levensbeschouwelijke visie

Wij zijn een open christelijke school waarin de ontmoeting centraal staat, vanuit de overtuiging dat elk mens gelijkwaardig en waardevol is. We geven onze kinderen de rijkdom van de bijbelverhalen mee als bron van inspiratie in het leven van alledag. Wij vieren de christelijke feestdagen. Wij vinden het belangrijk om dienstbaar en weerbaar te zijn en zorg te dragen voor onze medemens en de wereld waarin wij leven. Dit brengen wij in praktijk door activiteiten te organiseren, gericht op duurzaamheid en aandacht  voor elkaar en de wereld om je heen. Onze leerlingen willen wij vanuit deze visie voorbereiden op het toekomstig maatschappelijk functioneren.

Pedagogische visie

We komen aan het unieke van ieder kind tegemoet door een omgeving te scheppen waar binnen kinderen in zelfvertrouwen en welbevinden kunnen groeien en hun talenten en die van anderen leren ontdekken. Veiligheid, structuur en duidelijkheid zijn belangrijke voorwaarden voor ons goede schoolklimaat.

We zoeken in ieder kind zijn of haar talent en geloven dat vanuit de positieve motivatie kinderen kunnen groeien en bloeien.

Onderwijskundige visie

We werken handelings- en opbrengstgericht. Dat wil zeggen dat we uitgaan van wat een kind al kan en wat een kind aan kwaliteiten en talenten heeft. De kerndoelen en referentieniveaus van rekenen, taal, lezen, de zaakvakken en de cultureel maatschappelijke vakken zijn ons cognitieve doel. Door het onderwijs thematisch aan te bieden wordt de betrokkenheid, verdieping, samenwerkend leren en motivatie vergroot.

Veiligheid, structuur, duidelijkheid en uitdaging zijn belangrijke voorwaarden om tot leren te komen. Ieder kind verdient de kans zich optimaal te mogen ontwikkelen.