Kennismaken en aanmelden

Iedereen is van harte welkom op onze school. Het uitgangspunt van ons aannamebeleid is dat wij kinderen het onderwijs willen bieden, dat hen verder brengt. Wij zijn een open christelijke school.

In het kader van Passend onderwijs wordt bij aanmelding bekeken of wij aan de voorwaarde kunnen voldoen voor de onderwijsbehoeften en de veiligheid van het kind, zonder dat dit ten koste gaat van  andere kinderen. De voorwaarden en mogelijkheden zijn vastgelegd in het schoolprofiel Passend onderwijs en in ons protocol aannamebeleid. 

Kennismaken

Bent u als ouders nieuw op onze school? Dan kunt u een afspraak maken voor een rondleiding door de school en een informatief gesprek. Dit doen wij altijd onder schooltijd, zodat u de school in bedrijf kunt zien en de sfeer kunt proeven.  U kunt een afspraak maken met het Management Team van onze school, Babette de Vries of Louise Bregman, telefonisch 0182-513746 of per mail; wilhelminaschool@d4w.nl .

Aanmelden

Voor het aanmelden van uw kind vult u het aanmeldformulier in. Op dit formulier worden diverse gegevens van uw kind en van u gevraagd, maar ook de naam en telefoonnummer van bijvoorbeeld uw huisarts. 

Naast deze administratieve gegevens vinden we het ook belangrijk om informatie over de ontwikkeling van uw kind te horen en te noteren.  Zo kunnen wij uw kind vanaf de start op onze school zo goed mogelijk begeleiden. Wij vragen u daarom het formulier persoonlijk af te geven zodat wij de gegevens kunnen doorspreken. Heeft u al een ouder kind op school? Dan toch vragen we om samen met ons het aanmeldformulier door te nemen. Als uw kind is aangemeld, ontvangt u van de administratie een bericht van inschrijving.

Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 2 jaar. Nieuwe leerlingen worden toegelaten in groep 1 als zij 4 jaar zijn. Vlak voor de vierde verjaardag kunnen leerlingen een periode "wennen". De leerkracht van groep 1 overlegt met de ouder(s) van de nieuwe leerling wanneer dit plaats vindt. Voor leerlingen die tussentijds in een hogere groep instromen, wordt overlegd tussen de directeur, de ouders en de andere basisschool.