Gym/sport

 

Groep 1 en 2

De kinderen van groep 1 en 2 spelen elke dag buiten of krijgen spel- en kleutergymlessen. Kleuters hebben veel beweging nodig om de motoriek en de ruimtelijke oriëntatie te ontwikkelen en bewegen en spelen draagt bij aan de sociale ontwikkeling.
De kleutergym en spelles wordt in het speellokaal in ons schoolgebouw gegeven. 
Om meer bewegingsvrijheid te hebben doen de kinderen bij de kleutergym hun truien en lange broeken uit en gymmen in hemd en onderbroek. We stimuleren dat kinderen zichzelf omkleden. We willen graag dat ieder kind de beschikking heeft over een paar gymschoenen zonder vetersluiting om in het speellokaal te dragen. Dit is prettiger voor uw kind en het is hygiënischer.

Groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 gymmen de kinderen een keer in de week. Deze gymlessen vinden plaats in de gymzaal (Noord) aan de Willem de Zwijgersingel. Per week krijgen ze een toestelles of  een spelles. De gymles duurt een uur.
Voor de gymles hebben de kinderen geschikte gymkleding en gymschoenen nodig.
Met de kinderen van groep 3 gaan we (zeker in het begin van het schooljaar) ook tussendoor naar het schoolplein voor een spelletje of om even te kunnen uitrennen, omdat zij de extra beweging nog nodig hebben. In de hogere groepen worden buitenspeelmomenten vaak gekoppeld aan een leeractiviteit. 

De groepen 3 t/m 8 hebben in de ochtend een pauze waarin op het schoolplein wordt gespeeld. De groepen 3 t/m 5 hebben om 10 uur pauze en groep 6 t/m 8 om 10.15 uur.

Gespecialiseerde lessen

De Brede School Gouda geeft ook regelmatig gespecialiseerde lessen in de gymzaal, bijvoorbeeld judo, volleybal, tennis of rugby. Deze lessen worden dan tijdens de gymles gegeven door trainers van de verschillende sporten. De groepsleerkracht is daarbij aanwezig en blijft eindverantwoordelijk voor haar/zijn groep.