Privacy en Sociale veiligheid

Een gezond pedagogisch klimaat is voor leerlingen een voorwaarde om tot leren te komen. Een veilige omgeving, ontspannen sfeer en respectvolle omgang met elkaar zijn onderdelen waaraan op school veel aandacht wordt besteed.

Sociaal-emotionele lessen

Door middel van een gerichte aanpak van de sociaal emotionele ontwikkeling willen we zorgen voor een evenwichtig en prettig schoolklimaat. We streven ernaar dat alle kinderen zich volkomen veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij hebben er als team voor gekozen om een “Rots & Water school” te worden. Alle leerkrachten zullen de komende jaren opgeleid worden tot gecertificeerde trainers, hier starten we in februari 2021 mee.

Rots en Water is een psychofysieke training. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties en weerbaarheid, en het voorkomen en aanpakken van pesten. De training van weerbaarheid (rots) gaat samen met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden (water). Door sportieve opdrachten leren kinderen de krachten en zwakke punten van de Rots en Water houding. De rots staat voor: jijzelf, je eigen mening en standpunt. Je leert een stevige basis te hebben en op te komen voor jezelf. Bij water staan samenwerken, vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal.

Ook in de klassen en op het schoolplein zal er aandacht worden besteed aan Rots en Water. Daarnaast blijft er in de groepen aandacht voor een goede omgang met elkaar. Regelmatig zijn er speciale lessen waarin een aspect van de sociaal-emotionele ontwikkeling behandeld wordt.

Pestprotocol

Gedurende het schooljaar besteden we regelmatig aandacht aan het onderwerp pesten. De Rots en Water lessen en onze methode Trefwoord, geven veel handvatten voor hoe leerlingen kunnen omgaan met pestgedrag.Als u merkt dat er kinderen worden gepest, wilt u dat dan aan ons melden? Pestgedrag steekt vaak ineens de kop op en kan op een stille, onderhuidse manier gaan. De signalen zijn veelal thuis eerder te merken dan op school. Kinderen willen niet ‘klikken’ of worden juist meer gepest wanneer ze het zelf aan de leerkracht melden. De leerkrachten stimuleren de kinderen om bij oneerlijk gedrag het te melden maar we zijn blij met uw steun hierbij. Met elkaar hopen we dit probleem zoveel mogelijk te beperken.Ons pestprotocol is rechts boven op deze pagina te vinden. U kunt er ook naar vragen bij de directie.