Privacy en Sociale veiligheid

Er is een privacy beleid opgezet dat voldoet aan de laatste criteria van mei 2018. In de bijlage Privacy kunt u lezen hoe wij dit regelen binnen stichting De Vier Windstreken

Sociale emotionele ontwikkeling (SEO) is belangrijk vak op onze school. Een veilig schoolklimaat is een basisvoorwaarde om jezelf te kunnen zijn en te kunnen ontwikkelen en groeien. Leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen leren, ontdekken wat hun talenten en hun beperkingen zijn en leren keuzes te maken. Ontdekken, samenwerken en presenteren zijn vaardigheden die wij op school stimuleren. Met elkaar zorgen wij voor een veilig en gezellig schoolklimaat. De sociaal emotionele ontwikkeling leert je om te gaan met verschillende situaties, andere mensen en het leert je wie jij bent en wat jij kunt en het ontwikkelt je zelfvertrouwen.  Voor leerlingen die dat nodig hebben, is er ook een training voor sociaal emotionele ontwikkeling aanwezig. Deze wordt gegeven door twee specialisten binnen D4W. Deze methode heef Blij met Mij.

 

Tijdens het schooljaar 2019-2020 heeft er door het team nascholing plaats gevonden op het gebied van sociale veiligheid. De GGD ondersteunt daarin.