Schoolplan 2020-2024

In het schoolplan staat beschreven hoe we het onderwijs inrichten, wat de visie en de doelstellingen van ons onderwijs zijn en hoe we de kwaliteit van het onderwijs de komende vier jaar willen vormgeven en ontwikkelen.

Elk jaar wordt een onderdeel van het schoolplan, het schoolontwikkelingsplan, geëvalueerd, bijgesteld en vastgesteld voor het volgende schooljaar. In de Medezeggenschapsraad wordt het schoolontwikkelplan ter verantwoording en advies aangeboden. Een korte verantwoording van de schoolontwikkeling vindt u ook elk jaar in de de schoolkalender.