Schoolleiding en team

 

Voor de groep

Wij hebben voor elke groep een of twee leerkrachten staan. De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen in haar/zijn groep.

Groep 1/2

Daniëlle Faassen

Groep 3

Edith van Zoest
Vanessa Riem

Groep 4

Lydia Vermeij
Monique Langeveld

Groep 5/6

Evelien Bastiaans
Marjon Vermeulen

Groep 6/7

Demy Plak
Louise Bregman

Groep 8Jason Hamilton
Ondersteuning in groep 5/6/7

Anne Krijgsman
Suzanne Burggraaff

* Indien er in een (combinatie)klas een hogere zorgbehoefte is dan 25% van de leerlingpopulatie, dan is het aannamebeleid voor die groep in overleg met de betrokkenen.

Bijzondere taken

  • Het Management Team lid (MT-lid) heeft een taak in de organisatie en het management van de school en ondersteunt de directeur. 
  • De Intern Begeleider (IB’er) coördineert de zorg en begeleiding van alle leerlingen in alle groepen.
  • De administratief medewerker verzorgt de leerlingenadministratie, de betalingen, de bestellingen en andere administratieve zaken.
  • De conciërge is verantwoordelijk voor huishoudelijke taken binnen de school.

Directeur

Interim directeur

Babette de Vries

Karin ter Horst

MT-lidLouise Bregman
IBJan Willem Somers
ConciërgeAbdel Makrini
AdministratieEls van der Pool
ICTJohan Twigt
InterieurverzorgingNathalie Verboom

Specialisten binnen het team

Binnen ons team hebben verschillende collega’s zich gespecialiseerd in ICT, gedrag, kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, rekenen, ondersteuningsbehoefte van leerlingen en een coördinator die de studenten van de pabo begeleidt.

Remedial teaching wordt door de eigen leerkrachten in de groep gedaan en door Alice Smid en Meike Nijholt (RT-ers) buiten de klas. Zij zijn op vaste momenten op school.

Schoolleiding

De directeur heeft als taak de organisatie, de kwaliteit van het onderwijs, het personeelsbeleid, de interne en externe contacten en het beheer van de school te managen. De directeur wordt geassisteerd door het managementteam en het zorgteam, bestaande uit een MT-lid en de intern begeleider.

Vervanging van  zieke teamleden

Als de vaste leerkracht afwezig is door bijvoorbeeld ziekte, wordt de invalpool benaderd. Als dit niet lukt wordt er intern naar een oplossing gezocht. Gelukkig lukt dit bijna altijd. Het kan in uitzonderlijke omstandigheden voorkomen dat er geen invaller te regelen is. Dan kan een groep over de andere groepen worden verdeeld of naar huis worden gestuurd. Natuurlijk worden ouders daarover tijdig geïnformeerd.