Schoolleiding en team

Voor de groep

Wij hebben voor elke groep een of twee leerkrachten staan. De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen in haar/zijn groep.

Groep 1/2

Juf Danielle

Juf Jantine

Groep 2/3

Juf Edith
Juf Vanessa

Ondersteuning in groep 1/2/3Juf Dorien
Groep 4Juf Lydia
Meester Jason
Groep 5Juf Marlotte
Groep 6/7Juf Evelien
Meester Jason
Groep 7/8Juf Louise
Juf Marjon
Juf Renate
Ondersteuning in groep 6/7/8Juf Anne
Juf Marian

Bijzondere taken

  • Het Management Team lid( MT-lid) heeft een taak in de organisatie en het management van de school en ondersteunt de directeur. 
  • De Intern Begeleider (IB’er) coördineert de zorg en begeleiding van alle leerlingen in alle groepen.
  • De administratief medewerker verzorgt de leerlingenadministratie, de betalingen, de bestellingen en andere administratieve zaken.
  • De conciërge is verantwoordelijk voor huishoudelijke taken binnen de school.
Directeur

Babette de Vries

MT lidLouise Bregman
IBLinda Bron
ConciergeAbdel 
AdministratieEls
ICTJohan T

Specialisten binnen het team

Binnen ons team hebben verschillende collega’s zich gespecialiseerd.
Specialismen zijn: ICT, specialisaties op gebied van gedrag, kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, rekenen, ondersteuningsbehoefte van leerlingen en een coördinator die de studenten van de pabo begeleidt.

Remedial teaching wordt in principe door de eigen leerkrachten in de groep gedaan. Daarnaast geeft een vrijwilligster RT. Zij is op vaste momenten op school. Ze biedt eveneens ondersteuning bij talentenklassen..

Schoolleiding

De directeur heeft als taak de organisatie, de kwaliteit van het onderwijs, het personeelsbeleid, de interne en externe contacten en het beheer te managen.
De directeur wordt geassisteerd door het managementteam en het zorgteam. In het managementteam zitten de directeur en één Management Team lid. In het zorgteam de directeur en de Intern Begeleider.

Vervanging van  zieke teamleden

Als de vaste leerkracht afwezig is door bijvoorbeeld ziekte, wordt de duo-collega allereerst benaderd. Mocht deze niet kunnen invallen, dan proberen we via de invalpool een leerkracht te vinden. Gelukkig lukt dat bijna altijd. Het kan in uitzonderlijke omstandigheden voorkomen dat er geen vervanging te regelen is. Dan kan een groep over de andere groepen worden verdeeld of naar huis worden gestuurd. Natuurlijk worden ouders daarover tijdig geïnformeerd.