Schoolbestuur stichting PCPO De Vier Windstreken

Stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken is het schoolbestuur van de Koningin Wilhelminaschool.

Stichting De Vier Windstreken is het bestuur van vijftien basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs. Het bestuur zet zich in voor thuisnabij, toekomstgericht en kwalitatief goed onderwijs.

In het meerjarenbeleidsplan ‘Talent voor talent’ staan de plannen van het bestuur voor de periode tot 2020.

Klik hier voor meer informatie.

De Koningin Wilhelminaschool is een zelfstandige nevenvestiging van CBS De Plaswijckschool. Dit heeft te maken met de bekostiging en is alleen administratief. De Plaswijckschool is ook een van de 16 scholen van PCPO stichting De Vier Windstreken.