School en omgeving

Onze christelijke visie brengen we in praktijk door activiteiten te organiseren die gericht zijn op duurzaamheid, aandacht voor elkaar en de wereld om ons heen.

Schaal van samen delen

De kinderen kunnen elke maandag geld meenemen voor de 'schaal van samen delen'. Dit geld wordt besteed aan wisselende projecten. Het doel van de schaal van samen delen is dit schooljaar; het project Kidjana in Nairobi, Kenia, waar een oud-KWS-leerling zich sterk voor maakt.

Warme truiendag

Een keer per jaar doen we mee aan de ‘Warme truiendag’, om kinderen bewust te maken van onze verantwoordelijkheid voor het milieu. We zetten de kachel op school dan een graadje lager, en vragen de kinderen een warme trui aan te doen naar school.  

Groen schoolplein en moestuin 

Ons schoolplein is groen, en we hebben een prachtige moestuin achter de school.  Het groene schoolplein werd in juni 2014 geopend.  Achter de school hebben wij een schoolmoestuin, waar ook lessen worden gegeven. Verschillende groepen hebben de zorg voor de moestuinbakken. Na de oogst wordt er van de opbrengst gesmuld.

Fair Trade

Onze school doet mee aan lessen en Brede School activiteiten met als onderwerp Fair trade. We gebruiken ook Fair trade producten. 

School op Seef

Vanaf het schooljaar 2015-2016 doet onze school mee aan het verkeersproject: School op Seef. School op Seef is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen worden in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzame weggebruikers. Klik hier voor meer informatie.  

Activiteiten in de omgeving

  • Schoonmaakactie in de buurt van de school
  • Begroetingsdag in september met mensen uit de wijk
  • Afval scheiden door de leerlingen van de school
  • Meehelpen bij het onderhoud van het groene schoolplein en de moestuin achter de school
  • Met kerst zingen we met leerlingen in verpleeghuis de Savelberg
  • We houden regelmatig een actie voor een goed doel, zoals een sponsoractie voor de dierenambulance Gouda