Samenwerken en vertrouwen

We leren kinderen op onze school om samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen gedrag en werk. Wij helpen elkaar en vertrouwen elkaar.

Een belangrijke waarde van de Wilhelminaschool is verbondenheid. We willen ons echt verbinden met de kinderen, met de ouders, met de mensen in de wijk. En vanuit de christelijke waarden en normen geven we ons onderwijs vorm.

De school moet een plek zijn waar je jezelf kan en mag zijn. Dat je op je eigen niveau en op je eigen tempo mag leren. Dat er leerkrachten zijn die je allerlei nieuwe dingen uit laten proberen. De school moet eigenlijk een plek zijn waar je later met heel veel plezier op terugkijkt.