Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht.

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. De Wilhelminaschool biedt daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben. Wanneer wij dit als school niet kunnen bieden, dan wordt de zorg via het samenwerkingsverband geregeld. 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland

Onze school valt onder het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland. In dit samenwerkingsverband werken 21 schoolbesturen en zo’n 90 scholen met elkaar samen om bijna 19.000 leerlingen in de basisschoolleeftijd passend onderwijs te bieden. De scholen staan in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, in een deel van Zuidplas en in een deel van Alphen aan den Rijn (de kern Boskoop).

De website www.swv-po-mh.nl, deze website en de schoolgids geven u meer informatie over wat Passend onderwijs inhoudt voor onze school.

Overheid

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

  • alle kinderen een plek krijgen die past bij de onderwijsondersteuningsbehoefte;
  • een kind naar een gewone school gaat als dat kan;
  • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;
  • scholen de mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat;
  • de kwaliteiten en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
  • kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten, omdat er geen passende plek is om onderwijs te volgen.

Scholen bieden basisondersteuning

Scholen moeten in ieder geval de basisondersteuning bieden. Dit is de ondersteuning die alle scholen in een regio bieden. Bijvoorbeeld hulp voor leerlingen met dyslexie.

Bron: Rijksoverheid

Voor algemene vragen kunt u terecht bij de intern begeleider of de directeur.