Onderwijsconcept

 

Thematisch onderwijs

Door het onderwijs thematisch aan te bieden, wordt de betrokkenheid, motivatie en verdieping vergroot. In alle groepen wordt thematisch gewerkt. In groep 4 t/m 8 werken we met de methode "Alles in 1". Bijna alle vakken draaien hierbij om hetzelfde thema, waardoor er meer diepgang en samenhang in de vakken en in het onderwerp ontstaat. Alleen godsdienst, gym, rekenen en schrijven zitten niet in Alles in 1.

Ontdekkend leren 

Kinderen ontdekken graag. De leerkrachten helpen de kinderen om ontdekkend te leren en zich te verdiepen in de lesstof. Aan de hand van thema’s komen de vakken aan bod op een veelzijdige, creatieve en verdiepende manier. Zo worden de kinderen geprikkeld om meer te willen weten en wordt er aangesloten bij hun interesses.

Zelfstandigheid 

Kinderen hebben zelf invloed op wat ze leren. Wij helpen ze om hun zelfstandigheid te vergroten, maar ook om hulp te vragen en hun vaardigheden in te zetten voor zichzelf en anderen. Zelfstandigheid begint klein met het schoonmaken van je kwasten en op het kiesbord mogen kiezen wat je wilt gaan doen. Met het kind groeit de zelfstandigheid mee! We werken met takenkaarten die elk jaar worden uitgebreid. Op de takenkaarten staan de reguliere lessen en doelen waar het kind zelf aan wil werken. Op die manier worden kinderen eigenaar van hun leerproces. Tijdens kindgesprekken worden deze doelen met de kinderen besproken. 

Duurzaamheid 

We vinden duurzaamheid belangrijk. Duurzaamheid en zorg voor elkaar en de omgeving zit in onze lessen verweven en in de activitieten die wij organiseren. Denk bv aan afval scheiden, opruimacties in de buurt en warme truiendag. Daarnaast vinden wij natuureducatie belangrijk. Dit gebeurt onder andere door lessen vanuit het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie en via de Brede school, alsook de lessen in de moestuin achter de school.

Talenten ontdekken

Talentklassen zijn voor de Wilhelminaschool een veelzijdige manier om kinderen hun talent te laten ontdekken. Een aantal weken achter elkaar werken kinderen onder deskundige begeleiding aan een onderwerp of een vaardigheid. Dit kan een talentenklas kunst zijn waarin verschillende schilders worden bestudeerd, maar ook een talentenklas natuur of schaken staan op het programma. Het doel hiervan is kinderen kennis te laten maken met hun talenten en vanuit de positieve ervaring ook zaken aan te durven die moeilijker gaan. 

Doelen van ons onderwijs

Ons levensbeschouwelijk doel is leerlingen leren dienstbaar en weerbaar te zijn, zorg te dragen voor onze medemens en verantwoord en duurzaam om te gaan met de wereld waarin wij leven.

Ons pedagogisch doel is het in praktijk brengen van het levensbeschouwelijk doel. Leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen leren, wat hun talenten zijn en hun beperkingen. Ze leren zelfstandig keuzes te maken en ontwikkelen een onderzoekende houding. De leerlingen leren samen werken, zich te presenteren in een groep en met elkaar te zorgen voor een veilig en gezellig schoolklimaat.

Onze cognitieve en onderwijskundige doelen zijn de kerndoelen en referentieniveaus rekenen taal, lezen, de zaakvakken en de cultureel maatschappelijke vakken in het primair onderwijs. Deze kerndoelen primair onderwijs zijn vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

We werken steeds meer gepersonaliseerd. Dit betekent dat we uitgaan van wat de leerling al kan en wat het aan persoonlijke kwaliteiten en talenten heeft. Daarop bouwen we samen met de leerling verder. We werken zo aan zijn of haar cognitieve en sociale ontwikkeling. Leerlingen krijgen hierin een eigen verantwoordelijkheid. Wij activeren leerlingen mee te denken  en aan te geven wat en hoe zij willen leren. Samenwerken, van elkaar leren en opbrengstgericht werken is hierbij belangrijk. Opbrengstgericht werken houdt in dat we actief de leerresultaten van onze leerlingen stimuleren.

Het algemene doel van ons onderwijs is verwoord in onze missie;

Op onze school mogen kinderen stralen op hun eigen manier!