Missie en visie

 

Missie

Op onze school mogen kinderen stralen op hun eigen manier!

Onze missie wordt zichtbaar in 10 beloften aan de kinderen:

  1. Een veilige en vertrouwde omgeving, waar je mag zijn wie je bent;
  2. Dat we goed zullen kijken en luisteren naar hoe jij het beste leert;
  3. Goed onderwijs te bieden op je eigen niveau en je uit te dagen om nieuwe dingen te proberen en te leren;
  4. Dat we ons uiterste best doen om te voorkomen dat je gepest wordt en natuurlijk hoort daarbij dat je zelf ook niet pest;
  5. Dat je mede-eigenaar mag zijn van jouw eigen leerproces;
  6. Om je te leren samenwerken op een leuke en leerzame manier;
  7. Je te helpen ontdekken wat je talenten zijn;
  8. Ruimte te bieden om te stralen in datgene waar je al goed in bent;
  9. Dat we de christelijke normen en waarden aan jou meegeven en uitdragen binnen de school en de wijk
  10. Dat we er alles aan doen dat je met plezier zult terugkijken op de tijd bij ons op school, want de herinneringen van morgen maken we vandaag!

Levensbeschouwelijke visie

Wij zijn een open christelijke school waarin de ontmoeting centraal staat, vanuit de overtuiging dat elk mens gelijkwaardig en waardevol is. We geven onze kinderen de rijkdom van de bijbelverhalen mee als bron van inspiratie in het leven van alledag. Wij vieren de christelijke feestdagen. Wij vinden het belangrijk om dienstbaar en weerbaar te zijn en zorg te dragen voor onze medemens en de wereld waarin wij leven. Dit brengen wij in praktijk door activiteiten te organiseren, gericht op duurzaamheid en aandacht  voor elkaar en de wereld om je heen. Onze leerlingen willen wij vanuit deze visie voorbereiden op het toekomstig maatschappelijk functioneren.

Pedagogische visie

We komen aan het unieke van ieder kind tegemoet door een omgeving te scheppen waar binnen kinderen in zelfvertrouwen en welbevinden kunnen groeien en hun talenten en die van anderen leren ontdekken. Veiligheid, structuur en duidelijkheid zijn belangrijke voorwaarden voor ons goede schoolklimaat.

We zoeken in ieder kind zijn of haar talent en geloven dat vanuit de positieve motivatie kinderen kunnen groeien en bloeien.

Onderwijskundige visie

We werken handelings- en opbrengstgericht. Dat wil zeggen dat we uitgaan van wat een kind al kan en wat een kind aan kwaliteiten en talenten heeft. De kerndoelen en referentieniveaus van rekenen, taal, lezen, de zaakvakken en de cultureel maatschappelijke vakken zijn ons cognitieve doel. Door het onderwijs thematisch aan te bieden wordt de betrokkenheid, verdieping, samenwerkend leren en motivatie vergroot.

Veiligheid, structuur, duidelijkheid en uitdaging zijn belangrijke voorwaarden om tot leren te komen. Ieder kind verdient de kans zich optimaal te mogen ontwikkelen.