Gepersonaliseerd onderwijs

We werken per jaargroep vanuit hetzelfde thema, maar op verschillende niveaus die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van een kind.

De lessen op onze school worden ondersteund door digitale middelen zoals de computers, digiborden en tablets. We gebruiken software die leerlingen op verschillende niveaus kan bedienen en er ook voor zorgt dat de leerkracht hierop het overzicht heeft.

Eigenaarschap

Vanaf midden groep 3 starten leerlingen met een takenkaart. Dit wordt elk jaar iets uitgebreid. We werken hiermee aan eigenaarschap. Op de takenkaart staan de reguliere lessen en de doelen waar de leerling zelf aan wil werken. Tijdens kindgesprekken wordt de invulling besproken met de leerlingen.

Mediawijsheid

In de lagere groepen wordt de computer voornamelijk gebruikt als ondersteuning van vakken zoals woordenschat, lezen, taal en rekenen. In de hogere groepen worden de kinderen meer wegwijs gemaakt op het internet en zijn er ook lessen in mediawijsheid.

Internet protocol

Vanaf groep 5 werken leerlingen ook via internet. Met hen wordt het internetprotocol besproken. Hierin staan afspraken en regels bij  het gebruik van internet. De leerlingen ondertekenen dit protocol.