Begaafdenbeleid

We hebben aandacht voor kinderen die meer aan kunnen. We willen namelijk voorkomen dat kinderen zich onvoldoende ontwikkelen.

In groep 1 en 2

Vanaf het moment dat een kind in groep 1 start, wordt door de leerkracht bekeken of zij signalen ziet die duiden op een ontwikkelingsvoorsprong. In de groepen 1 en 2 krijgen deze kinderen extra uitdaging aangeboden tijdens de 'kleine kring' en overige activiteiten. Het lees- en rekenonderwijs in groep 3 wordt hierop aangepast.

Compacten, verbreden, verdiepen en versnellen vanaf groep 3

Vanaf groep 3 hebben wij de mogelijkheid dat deze kinderen kunnen compacten, verbreden, verdiepen en versnellen. Onder compacten verstaan we het aanbieden van de reguliere lesstof met minder herhaling en kortere instructie. Verbreden is het aanbieden van extra lesstof. Deze lesstof bevat onderdelen die al behandeld zijn. Verdiepen (of verrijken) gaat een stap verder. Dit is nieuwe lesstof die in het verlengde ligt van al behandelde onderdelen. Bij versnellen gaat het om het aanbieden van de reguliere lesstof in een kortere tijd dan normaal.

Activiteiten buiten de klas

Twee keer per jaar zijn er 2 rondes van 6 weken voor ongeveer 10 kinderen uit de groepen 4/5/6/7/8. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van onder andere ‘De Pittige Torens’ (techniek), projecten of vreemde talen zoals Spaans.

We schenken dan ook aandacht aan het ‘leren leren’: hoe pak je een taak op, hoe plan je je werk en hoe voer je iets uit? We beoordelen deze activiteiten ook, waardoor we kinderen nog meer uitdagen om zich in te zetten voor een opdracht. 

Talentklas

In een talentklas gaan kinderen voor een periode van een vier tot zes weken aan de slag met een activiteit dat ze willen ontdekken en/of ontwikkelen. Dat kan op allerlei vlakken zijn: sport, cultureel, taal, techniek, creatief, sociaal, enzovoorts. Hiervoor worden leerkrachten en mensen van buiten (bijvoorbeeld ouders met een bepaald specialisme of hobby) ingeschakeld.

Het doel hiervan is te ontdekken wat jouw talent is. Vanuit deze positieve beleving sta je sterker om ook zaken die je minder goed af gaan toch aan te pakken en leer je keuzes te maken. We zijn allemaal verschillend, hebben allemaal een talent.
Onze school wil kinderen leren om hun talent in te zetten en elkaar te waarderen. Dit sluit aan bij onze misse: op onze school mogen alle kinderen stralen op hun eigen manier!