Schoolraad

De schoolraad bestaat uit zes betrokken ouders. De doelstelling van deze raad is: het borgen van de identiteit van de school en het meedenken over de kwaliteit van het onderwijs op de school.

De ouders van de schoolraad (SR) zijn de denktank, adviseur en het klankbord van de directeur en de school. Er wordt ieder schooljaar op enkele thema’s dieper ingegaan.

De leden gaan onder andere na:

  • Wat speelt er bij de ouders/verzorgers?
  • Wat speelt er in de buurt?
  • Wat speelt er in het onderwijs?
  • Wat vinden ouders van de school?
  • Wat gebeurt er in de maatschappij en hoe reageert de school hierop?

Vijf á zesmaal per jaar komen de SR en de directeur samen om deze zaken te bespreken.