Ouderbijdrage en andere kosten

Ieder jaar vragen we van elk gezin waarvan één of meer kinderen op onze school zitten een vrijwillige bijdrage voor het ouderfonds. Veel dingen die anders niet mogelijk zijn, worden uit dit fonds bekostigd. Bijvoorbeeld:

  • Sinterklaasfeest
  • sportactiviteiten
  • kerstfeest
  • excursies
  • paasfeest
  • kleuterfeest
  • de schoolmoestuin
  • talentklassen

De vrijwillige ouderbijdrage die wordt gevraagd is € 32,50 per kind . De begroting en de besteding zijn door de MR goedgekeurd. Beide zijn op school op te vragen. 

Voor de schoolreis in groep 3 t/m 7 en het schoolkamp in groep 8 wordt een aparte bijdrage gevraagd. Deze bijdragen zijn niet vrijwillig maar verplicht.