Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) van de Koningin Wilhelminaschool heeft op basis van wetgeving een stem in het beleid van school. Over bepaalde zaken heeft de MR adviesrecht en bij andere zaken een zwaardere stem, het instemmingsrecht. Daarnaast denkt de MR ook zelf actief mee.

De MR spreekt met de directeur over zaken die van belang zijn voor kinderen, team en ouders/verzorgers. Hierbij kunt u denken aan besteding van geld, onderwijs, beleid, veiligheid en de manier waarop ouders/verzorgers worden betrokken bij de school.

 

Gezamenlijke MR Wilhelminaschool en Plaswijckschool

Sinds de fusie met de Plaswijckschool hebben wij een gezamenlijke MR met twee deelraden. Een deelraad Wilhelminaschool en een deelraad Plaswijckschool. De volledige MR bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders/verzorgers. Twee leerkrachten en ouders/verzorgers van de Wilhelminaschool en twee leerkrachten en ouders/verzorgers van de Plaswijckschool.

De MR vergadert zes keer per jaar. De vergadering start gezamenlijk met punten die beide scholen aangaan. Daarna gaan de deelraden afzonderlijk verder.

GMR

Eén lid van de MR is afgevaardigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van stichting De Vier Windstreken, ons schoolbestuur. In de GMR zijn alle scholen van De Vier Windstreken vertegenwoordigd.

Contact

De notulen van de MR zijn vrij inzichtelijk. Wilt u de notulen inzien? Mail ons, dan sturen wij deze toe. Voor vragen over de MR bent u welkom bij de MR-leden.
De MR is ook te bereiken via het e-mailadres: mr.wilhelminaschool@d4w.nl
 

Ouders/verzorgers van leerlingen zijn, na aanmelding, als toehoorder welkom bij de vergaderingen.

 

MR-leden


Voor deWilhelminaschool zitten in de MR:
Evelien Bastiaans, leerkracht groep 6/7
Louise Bregman, leerkracht groep 7/8
Jenny Zuiderent, ouder van Floor (groep 8)
Corine Geluk, ouder van Lucia, Samuel, Merlijn (groep 8, 6, 2)

De leden van de MR worden voor een periode van 3 jaar gekozen. Ze kunnen eenmaal voor een tweede periode herkozen worden.