Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Koningin Wilhelminaschool heeft op basis van wetgeving een stem in het beleid van school. Over bepaalde zaken heeft de MR adviesrecht en bij andere zaken een zwaardere stem, het instemmingsrecht. Daarnaast denkt de MR ook zelf actief mee.

De MR spreekt met de directeur over zaken die van belang zijn voor kinderen, team en ouders/verzorgers. Hierbij kunt u denken aan besteding van geld, onderwijs, beleid, veiligheid en de manier waarop ouders/verzorgers worden betrokken bij de school.

GMR

Eén lid van de MR is afgevaardigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van stichting De Vier Windstreken, ons schoolbestuur. In de GMR zijn alle scholen van De Vier Windstreken vertegenwoordigd.

Contact

De notulen van de MR zijn vrij inzichtelijk. Wilt u de notulen inzien? Mail ons, dan sturen wij deze toe. Voor vragen over de MR bent u welkom bij de MR-leden.
De MR is ook te bereiken via het e-mailadres: mr.wilhelminaschool@d4w.nl   

Ouders/verzorgers van leerlingen zijn, na aanmelding, als toehoorder welkom bij de vergaderingen.

MR-leden

Dat zijn vanaf schooljaar 2022-2023:
Evelien Bastiaans, leerkracht groep 5/6
Rutger van den Bout, ouder van Niek en Stijn

De leden van de MR worden voor een periode van 3 jaar gekozen. Ze kunnen eenmaal voor een tweede periode herkozen worden.