Leerlingparticipatie

Onze leerlingen krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor de organisatie van het eigen leerproces. Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid wordt vanaf groep 1 op het niveau van het kind aangeleerd. In de bovenbouw voeren we kindgesprekken en maken we in overleg met het kind een ‘eigen leerplan’.

Daarnaast is er een leerlingenraad actief op onze school. De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen op school en denkt mee over activiteiten, lessen en de sfeer binnen de school.