Leerlingparticipatie

Onze leerlingen krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor de organisatie van het eigen leerproces. Zelfstandigheid en zelfverantwordelijkheid wordt vanaf groep 1 op het niveau van het kind aangeleerd. In de bovenbouw voeren we leerlinggesprekken (of kindgesprekken) en maken we in overleg met de leerling een ‘eigen leerplan’.