Klachtenregeling

Hebt u vragen of klachten, meld dit dan bij de leerkracht van uw kind of bij de directeur van de school. Wij staan u graag te woord.

Wij hopen natuurlijk dat wij onderstaande regeling nooit nodig zullen hebben en er bij vragen of opmerkingen met u in een goed gesprek uitkomen. Toch heeft iedere school ook een regeling voor als het onverhoopt toch niet gaat zoals men wenst.

De klachtenregeling is voor iedereen beschikbaar. Ouders en leerkrachten.  Doel van de regeling is om problemen aan te kaarten op het gebied van begeleiding of beoordeling van kinderen, discriminatie, pesten, geweld en seksuele intimidatie enz.. Hiertoe kunt u de groepsleerkracht, de directeur van de school, de vertrouwenspersoon op school, de directeur van de stichting D4W en ook de externe vertrouwenspersoon benaderen.

De vertrouwenspersoon kan als objectieve derde het probleem helpen op te lossen of hulp bieden bij doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties en/of bij het indienen van een klacht bij de landelijke geschillencommissie.

Interne Vertrouwenspersoon

Hier kunt u altijd terecht om, vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik of een klacht te bespreken. Bij ons op school is dit Edith van Zoest. Zij luistert en bespreekt met u welke stappen ondernomen kunnen worden en kan u evt ook doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon..

Externe Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is er om u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en de gesprekken zijn vertrouwelijk. De externe vertrouwenspersoon is hoofd Jeugdgezondheidszorg GGD Midden-Holland, Gouda 0182-545650

Geschillencommissie

De stichting De Vier Windstreken is aangesloten bij de landelijke stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs, GCBO.

Adres: Postbus 82324

2508 EH Den Haag

telefoon 070 38 61 697

e-mail: info@gbco.nl

Website: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl