Helpen op school

Als ouder kunt u veel doen om betrokken te zijn bij de schoolactiviteiten van uw kind.
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders de gelegenheid om de ‘ouderactiviteitenlijst’ in te vullen. We rekenen erop dat elke ouder/verzorger bij minstens één activiteit per schooljaar meehelpt. Zonder ouderhulp zijn de bijzondere activiteiten niet mogelijk. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan de volgende commissies:

Activiteitencommissie

Dit is een groepje enthousiaste ouders die helpen bij het organiseren van diverse gezellige activiteiten gedurende het hele jaar. Aan het begin van het jaar neemt iedereen een bepaalde activiteit onder haar of zijn hoede en is daarvoor samen met iemand uit het team de kartrekker.

Er is ieder jaar een aantal vaste activiteiten zoals de kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest en de kerstviering met aansluitend een buffet, vuurkorven en livemuziek. Wat later in het schooljaar zijn er het Paasfeest en de sportdag.
Ieder jaar is er een aantal eenmalige activiteiten, zoals een bruiloft of afscheid van een leerkracht of een project voor een goed doel.

Versiercommissie

Naast de activiteitencommissie is er een versiercommissie, die zorgt dat de hal van de school en de buitenkant er steeds weer actueel en gezellig uitziet.

Overige commissies

  • klussencommissie
  • moestuinouders
  • PR-commissie
  • schone school ouders
  • ouders die helpen bij talentenklassen of vanuit hun professie een workshop geven
  • klassenouders
  • wasouders
  • ouders die willen rijden naar een activiteit