Helpen op school

Wij hebben u als ouders graag in de school om ons te helpen; als klassenouder bijvoorbeeld of bij het vervoer van en naar allerlei activiteiten. Ook bij de alledaagse gang van zaken kunt u ons helpen. Als ouder kunt u veel doen om betrokken te zijn bij de schoolactiviteiten van uw kind. 
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders de gelegenheid om de ‘ouderactiviteitenlijst’ in te vullen. Aanmelden gaat meestal via deze ouderhulplijst, of via de klassenouder of per mail. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan de volgende commissies:

  • versiercommissie
  • klussencommissie
  • moestuinouders
  • PR-commissie
  • schone school ouders
  • ouders die helpen bij talentenklassen of vanuit hun professie een workshop geven