Educatief partnerschap

In onze school zijn ouders van harte welkom. We zien ouders als educatieve partners. We vinden het prettig om zo veel mogelijk met u in gesprek te zijn over uw kind(eren). Daarbij houden we steeds voor ogen: wat is goed voor de kinderen? Daarvoor mag u gerust de school binnenlopen, zowel bij de leerkrachten als bij de directie. We zullen tijd vrijmaken om met u in gesprek te gaan.

We informeren ouders vanuit school hoe het onderwijs wordt vormgegeven en hoe kinderen tot leren komen vanuit een didactische en pedagogische visie. We maken gebruik van talenten van ouders om deze in te zetten bij talentenklassen en verschillende commissies. Tijdens de ouder-kindgesprekken gaan we in gesprek met uw kind en met u. Ook tijdens deze gesprekken zoeken we naar de talenten van kinderen en bespreken we hoe we deze het beste tot ontwikkeling kunnen brengen. 

Samen ontwikkelen betekent voor ouders ook meedenken in de ontwikkeling van het beleid in de school. We hebben hier verschillende raden voor. De Schoolraad denkt mee over actuele thema’s binnen de school en over de identiteit. Zij zijn de ogen van wat er leeft op het schoolplein en waar we als team mee aan de slag kunnen gaan. Daarnaast hebben we een Medezeggenschapsraad die advies en instemming geeft over onderwijskundige zaken.

We zetten regelmatig een ouderenquête in om feedback te vragen aan ouders.