Communicatie

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar wordt in elke groep een informatieavond gehouden. U kunt dan kennismaken met de leerkrachten en de ouders van de andere kinderen. De leerkracht zal iets vertellen over de belangrijkste zaken voor het komende schooljaar en u kunt de methodes en materialen voor dat schooljaar inzien.

10-minuten gesprekken

Tweemaal per jaar worden u en uw kind uitgenodigd om met de leerkracht op school de ontwikkeling van uw kind(eren) te bespreken. Dit zijn de zogenaamde ’10-minuten gesprekken’. De gesprekken vinden plaats in september en in februari. In juni wordt u ook de mogelijkheid geboden om in gesprek te gaan met de leerkracht, dit moment is facultatief.

In september worden er kennismakingsgesprekken gevoerd. Dit zijn ouder-kindgesprekken, waarbij ouder, kind en leerkracht samen om de tafel zitten. Tijdens dit gesprek ligt de focus op de kennismaking met de leerkracht en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Er wordt besproken wat van belang is voor de leerkracht om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.

In februari worden naast het welbevinden van uw kind ook het rapport en de uitslagen van de CITO toetsen besproken. De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn aanwezig bij deze gesprekken.

Indien tijdens het gesprek blijkt, dat er van de kant van de ouders en/of de leerkracht meer te bespreken valt dan in tien minuten mogelijk is, wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Natuurlijk kunt u ook tussentijds een afspraak maken met de leerkracht.

De leerkracht van groep 8 voert in september gesprekken over het vervolgonderwijs. Het pre-advies uit groep 7 wordt nogmaals besproken en de verwachtingen en de vorderingen in groep 8. In februari zijn de gesprekken met de betreffende ouders over de keuze van de vervolgschool en geeft de leerkracht het definitieve schooladvies. Ook het rapport wordt in dit gesprek meegenomen.

Enkele weken voorafgaand aan de 10-minuten gesprekken ontvangt u een uitnodiging om in te schrijven voor deze gesprekken. De dagen waarop de gesprekken zijn, staan op de ouderkalender.

Nieuwsbrief

Er verschijnt eens in de vier schoolweken een nieuwsbrief, waarin u allerlei actuele informatie aantreft die op dat moment belangrijk, interessant of leuk is om te weten. De nieuwsbrief wordt digitaal aan alle ouders verstuurd.

Social Schools

U kunt persoonlijk inloggen op “Socials Schools” bij de groep van uw kind. Dit is een afgeschermd stuk van de website waar alleen ouders die zijn geregistreerd, kunnen komen. Hier zijn foto’s, nieuwtjes en activiteiten van de groep van uw kind te bekijken. Zodra uw kind op school komt, ontvangt u van de administratie een activatiebrief om een account op Social Schools aan te maken.

Overige informatie

In november is er de mogelijkheid om te kijken in de klas van uw kind. Er zijn dan data beschikbaar waarop u kunt inschrijven om in de klas te kijken. We willen niet meer dan 1 à 2  ouders per keer in de groep, omdat u anders niet goed kunt zien hoe het in de klas “normaal” gaat. U kunt eenmaal per jaar inschrijven. Via de KW-krant en de website wordt verteld wanneer deze data zijn. 

Ook hebben wij op school één keer per jaar een schoolproject. Dit schoolproject duurt meestal drie weken en wordt dan in elke groep gehouden naar aanleiding van een centraal thema. Aan het einde van de projectperiode houden wij een inloopmoment voor ouders en andere geïnteresseerden. U bent dan samen met uw kind van harte welkom om op school de resultaten van uw kind te komen bekijken.