Praktische informatie

Schoolgids/Schoolkalender

In de schoolgids staat hoe wij ons onderwijs vormgeven, zowel inhoudelijk als praktisch. Op de kalender staan alle activiteiten en gebeurtenissen die dat schooljaar op de planning staan. De schoolgids en kalender zijn samengevoegd tot één document, overzichtelijk en praktisch!

De schoolgids/kalender wordt aan het begin van elk schooljaar aan alle gezinnen op papier verstrekt. Ook nieuwe ouders en belangstellenden krijgt dit document mee. Op de webversie zijn de foto’s i.v.m. de privacy aangepast.

Klik op onderstaande link om deze versie in te zien:

Schooltijden

De Wilhelminaschool heeft een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen lunchen op school. Hieronder ziet u de schooltijden voor de kinderen.

Groep 1 en 2

  • Maandag, dinsdag en donderdag 8.30 – 14.30 uur
  • Woensdag en vrijdag 8.30 – 12.15 uu

Groep 3 t/m 8

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 – 14.30 uur
  • Woensdag 8.30 – 12.15 uur

De schoolbel gaat 5 minuten eerder, namelijk om 8.25 uur. In deze 5 minuten gaan de kinderen naar binnen, zodat de lessen om 8.30 kunnen beginnen. We verwachten de kinderen op z’n vroegst 15 minuten voor de aanvangstijd op school. Vanaf 8.15 uur is er een teamlid dat pleinwacht loopt.

’s Morgens is er een kleine pauze rond 10.00 uur. Tussen de middag is er een pauze van 30 minuten, de helft van de tijd is om buiten te spelen, de andere helft is voor het nuttigen van de lunch.

Uw kind halen en brengen

Vanaf 8.25 uur mogen de kinderen de school in. Ouders van kinderen in groep 1 t/m 3 mogen ’s ochtends hun kind in de klas brengen. Om 08.30 uur gaat de bel en sluiten we de deur: de lessen gaan beginnen.’s Middags om 14.30 uur worden de leerlingen van groep 1 t/m 3 bij hun ouders gebracht bij het hek onder leiding van de leerkracht. Groep 4 t/m 8 gaat zelfstandig naar buiten.

Schoolvakanties 2022-2023

Herfstvakantie24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsweekend18 mei t/m 19 mei 2023
2e Pinksterdag29 mei 2023
Zomervakantie10 juli t/m 18 augustus 2023

Studiedagen 2022-2023

Donderdag22 september 2022
Vrijdag23 september 2022
Maandag14 november 2022
Vrijdag10 februari 2023
Dinsdag11 april 2023
Woensdag 17 mei 2023
Dinsdag20 juni 2023

Ziek melden

Een ziekmelding dient mondeling vóór aanvang van de lessen plaats te vinden. Ons telefoonnummer: 0182 51 37 46.

De leerlingen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Ziekteverzuim, ongeoorloofd verzuim en verlofaanvragen noteren wij in ons systeem.

Verlof vragen

Alle ouders/verzorgers dienen zich te houden aan de vakanties zoals die staan vermeld op de halfjaarkalenders. Een extra dag vrij is aan leerplichtregels gebonden en dient van te voren schriftelijk te worden aangevraagd bij de directeur.

De leerplichtwet geeft mogelijkheden voor extra verlof bij gewichtige omstandigheden zoals:

  • verhuizing
  • huwelijk van familieleden
  • overlijden van familieleden
  • huwelijks- of ambtsjubilea
  • vervulling van godsdienstige plichten

Vakantieverlof is volgens de leerplichtwet niet toegestaan, tenzij er geen enkele gezinsvakantie mogelijk is gedurende het jaar, door de aard van het beroep van één van de ouders. Als u meent een beroep te kunnen doen op de regeling voor vakantieverlof, kunt u dit tot maximaal 8 weken van te voren aanvragen bij de schoolleiding. Om teleurstellingen en hoge kosten te voorkomen, verzoeken we u dringend om nooit een vakantie te boeken voordat u toestemming heeft!

Het formulier voor aanvragen van verlof vindt u hiernaast. Het formulier dient tijdig van tevoren bij de directeur te worden ingeleverd.

Ongevallenverzekering

Wel of niet verzekeren tegen risico’s is een zaak voor de ouders. Bij excursies en schoolreizen lopen de kinderen extra risico’s. Daarom hebben we voor de kinderen een ongevallenverzekering voor het hele jaar afgesloten.

Welke kosten vallen onder de dekking van de schoolverzekering? In het algemeen: verzekerd zijn medische kosten die niet via een eigen verzekering vergoed worden en die ontstaan zijn op school of op de weg naar en van school .Zaken die onder de WA verzekering vallen, komen voor rekening van de WA verzekering van ouders. Hebt u vragen hierover, neem dan contact op met de directeur.

Voor professionals en vrijwilligers

Ons bestuur heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor iedereen die binnen de schoolorganisatie bezig is met de uitvoering van taken.