Ons onderwijs

Thematisch onderwijs

Door het onderwijs thematisch aan te bieden, wordt de betrokkenheid, motivatie en verdieping vergroot. In alle groepen wordt thematisch gewerkt. In groep 4 t/m 8 werken we met de methode “Alles in 1”. Bijna alle vakken draaien hierbij om hetzelfde thema, waardoor er meer diepgang en samenhang in de vakken en in het onderwerp ontstaat. Alleen godsdienst, gym, rekenen en schrijven zitten niet in Alles in 1. Kinderen ontdekken graag. De leerkrachten helpen de kinderen om ontdekkend te leren en zich te verdiepen in de lesstof. Aan de hand van thema’s komen de vakken aan bod op een veelzijdige, creatieve en verdiepende manier. Zo worden de kinderen geprikkeld om meer te willen weten en wordt er aangesloten bij hun interesses.

Zelfstandigheid

Kinderen hebben zelf invloed op wat ze leren. Wij helpen ze om hun zelfstandigheid te vergroten, maar ook om hulp te vragen en hun vaardigheden in te zetten voor zichzelf en anderen. Zelfstandigheid begint klein met het schoonmaken van je kwasten en op het kiesbord mogen kiezen wat je wilt gaan doen. Met het kind groeit de zelfstandigheid mee! We werken met takenkaarten die elk jaar worden uitgebreid. Op de takenkaarten staan de reguliere lessen en doelen waar het kind zelf aan wil werken. Op die manier worden kinderen eigenaar van hun leerproces. Tijdens kindgesprekken worden deze doelen met de kinderen besproken. 

Daarnaast is er een leerlingenraad actief op onze school. De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen op school en denkt mee over activiteiten, lessen en de sfeer binnen de school. 

Talenten ontdekken

Talentklassen zijn voor de Wilhelminaschool een veelzijdige manier om kinderen hun talent te laten ontdekken. Een aantal weken achter elkaar werken kinderen aan een onderwerp of een vaardigheid. Dit kan een talentenklas kunst zijn waarin verschillende schilders worden bestudeerd, maar ook een talentenklas natuur of schaken staan op het programma. Het doel hiervan is kinderen kennis te laten maken met hun talenten en vanuit de positieve ervaring ook zaken aan te durven die moeilijker gaan. We zijn allemaal verschillend, hebben allemaal een talent. Onze school wil kinderen leren om hun talent in te zetten en elkaar te waarderen. 

Mediawijsheid

De lessen op onze school worden ondersteund door digitale middelen zoals de digiborden en tablets. We gebruiken software die leerlingen op verschillende niveaus kan bedienen en er ook voor zorgt dat de leerkracht hierop het overzicht heeft. In de lagere worden de tablets voornamelijk gebruikt als ondersteuning van vakken zoals woordenschat, lezen, taal en rekenen. In de hogere groepen worden de kinderen meer wegwijs gemaakt op het internet en zijn er ook lessen in mediawijsheid. Vanaf groep 5 werken leerlingen ook via internet. Met hen wordt het internetprotocol besproken. Hierin staan afspraken en regels bij  het gebruik van internet. De leerlingen ondertekenen dit protocol.

Doelen van ons onderwijs

Ons levensbeschouwelijk doel is leerlingen leren dienstbaar en weerbaar te zijn, zorg te dragen voor onze medemens en verantwoord en duurzaam om te gaan met de wereld waarin wij leven.

Ons pedagogisch doel is het in praktijk brengen van het levensbeschouwelijk doel. Leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen leren, wat hun talenten zijn en hun beperkingen. Ze leren zelfstandig keuzes te maken en ontwikkelen een onderzoekende houding. De leerlingen leren samen werken, zich te presenteren in een groep en met elkaar te zorgen voor een veilig en gezellig schoolklimaat.

Onze cognitieve en onderwijskundige doelen zijn de kerndoelen en referentieniveaus rekenen taal, lezen, de zaakvakken en de cultureel maatschappelijke vakken in het primair onderwijs. Deze kerndoelen primair onderwijs zijn vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

We werken steeds meer gepersonaliseerd. Dit betekent dat we uitgaan van wat de leerling al kan en wat het aan persoonlijke kwaliteiten en talenten heeft. Daarop bouwen we samen met de leerling verder. We werken zo aan zijn of haar cognitieve en sociale ontwikkeling. Leerlingen krijgen hierin een eigen verantwoordelijkheid. Wij activeren leerlingen mee te denken  en aan te geven wat en hoe zij willen leren. Samenwerken, van elkaar leren en opbrengstgericht werken is hierbij belangrijk. Opbrengstgericht werken houdt in dat we actief de leerresultaten van onze leerlingen stimuleren.

Het algemene doel van ons onderwijs is verwoord in onze missie;

“Op onze school mogen kinderen stralen op hun eigen manier!”

Schoolplan 2020-2024

In het schoolplan staat beschreven hoe we het onderwijs inrichten, wat de visie en de doelstellingen van ons onderwijs zijn en hoe we de kwaliteit van het onderwijs de komende vier jaar willen vormgeven en ontwikkelen.