Welkom!

Iedereen is van harte welkom op onze school. Wij maken graag persoonlijk kennis met u. Klik hiernaast om contact op te nemen met ons.

Kennismaken

Bent u als ouders nieuw op onze school? Dan kunt u een afspraak maken voor een rondleiding door de school en een informatief gesprek. Dit doen wij altijd onder schooltijd, zodat u de school in bedrijf kunt zien en de sfeer kunt proeven.  U kunt een afspraak maken met Karin ter Horst, telefonisch 0182-513746 of klik op de button rechts dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op!

Aanmelden

Voor het aanmelden van uw kind vult u het aanmeldformulier in. Het aanmeldformulier krijgt u mee na het kennismakingsgesprek. Op dit formulier worden diverse gegevens van uw kind en van u gevraagd, maar ook de naam en telefoonnummer van bijvoorbeeld uw huisarts. 

Naast deze administratieve gegevens vinden we het ook belangrijk om informatie over de ontwikkeling van uw kind te horen en te noteren.  Zo kunnen wij uw kind vanaf de start op onze school zo goed mogelijk begeleiden.  Als uw kind is aangemeld, ontvangt u van de administratie een bericht van inschrijving.

Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 2 jaar. Nieuwe leerlingen worden toegelaten in groep 1 als zij 4 jaar zijn. Vlak voor de vierde verjaardag kunnen leerlingen een periode "wennen". De leerkracht van groep 1 overlegt met de ouder(s) van de nieuwe leerling wanneer dit plaats vindt. Voor leerlingen die tussentijds in een hogere groep instromen, wordt overlegd tussen de directeur, de ouders en de andere basisschool.

Aannamebeleid

Het uitgangspunt van ons aannamebeleid is dat wij kinderen het onderwijs willen bieden, dat hen verder brengt. In het kader van Passend onderwijs wordt bij aanmelding bekeken of wij aan de voorwaarde kunnen voldoen voor de onderwijsbehoeften en de veiligheid van uw kind, zonder dat dit ten koste gaat van de andere kinderen. De voorwaarden en mogelijkheden zijn vastgelegd in het schoolprofiel Passend onderwijs en in ons protocol aannamebeleid. Indien er in een (combinatie)klas een hogere zorgbehoefte is dan 25% van de leerlingpopulatie, dan is het aannamebeleid voor die groep in overleg met de betrokkenen.