Aanmelden

Voor het aanmelden van uw kind vult u het aanmeldformulier in. Het aanmeldformulier krijgt u mee na het kennismakingsgesprek. Op dit formulier worden diverse gegevens van uw kind en van u gevraagd, maar ook de naam en telefoonnummer van bijvoorbeeld uw huisarts. 

Naast deze administratieve gegevens vinden we het ook belangrijk om informatie over de ontwikkeling van uw kind te horen en te noteren.  Zo kunnen wij uw kind vanaf de start op onze school zo goed mogelijk begeleiden. Wij vragen u daarom het formulier persoonlijk af te geven zodat wij de gegevens kunnen doorspreken. Heeft u al een ouder kind op school? Dan toch vragen we om samen met ons het aanmeldformulier door te nemen. Als uw kind is aangemeld, ontvangt u van de administratie een bericht van inschrijving.

Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 2 jaar. Nieuwe leerlingen worden toegelaten in groep 1 als zij 4 jaar zijn. Vlak voor de vierde verjaardag kunnen leerlingen een periode "wennen". De leerkracht van groep 1 overlegt met de ouder(s) van de nieuwe leerling wanneer dit plaats vindt. Voor leerlingen die tussentijds in een hogere groep instromen, wordt overlegd tussen de directeur, de ouders en de andere basisschool.